Alles Over Microdosing

Wat is microdosing?

Microdoseren is het innemen van kleine hoeveelheden psychoactieve stoffen om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Microdosers doen aan microdosing om ondersteunende positieve effecten als een verhoging van productiviteitverbetering in stemming en een stimulerende werking van de creativiteit te ervaren. Hierbij is het de bedoeling dat deze stoffen in een dusdanig kleine hoeveelheid ingenomen worden, waardoor je het op sub-perceptueel niveau merkt. Dit betekent dat je het niet altijd direct voelt, maar pas achteraf bewust wordt van de effecten. Het is dus niet de bedoeling dat je er ‘high’ van wordt of dat je ervan gaat ‘trippen’ zoals veel mensen denken. De dosering van een microdosis ligt meestal rond de 1/10 en 1/15 van een volledige dosering/trip, vandaar dat de effecten niet altijd direct waarneembaar zijn.

Microdoseren kan met verschillende soorten psychoactieve stoffen. Psychoactieve stoffen zijn stoffen die invloed hebben op de psyche van de mens, een aantal voorbeelden zijn; psilocybine (te vinden is in een aantal soorten truffels en paddenstoelen), LSD, mescaline en DMT. Bij MN Microdosing werken we met de stof psilocybine, deze kan gevonden worden in bepaalde soorten truffels. Wanneer deze stof op microdoseer basis wordt ingenomen zitten hier een aantal voordelen aan. Het microdoseren zorgt er namelijk voor dat je concentratie, creativiteit en je stemming verbetert worden.

Door het dagelijks innemen van de stof psilocybine in dusdanig kleine hoeveelheden zorg je ervoor dat deze stof in lage frequentie in het lichaam blijft. Deze stof zorgt ervoor dat bepaalde receptoren in de hersenen aanslaan en ‘getriggerd’ worden.

De voordelen van deze middelen zijn enorm, neem als voorbeeld een student die moeite heeft met studeren, deze middelen ondersteunen de student met zijn vermogen om te studeren. Een ander voorbeeld is het stimuleren van de creativiteit, denk maar aan hoeveel problemen je dagelijks tegen op loopt zonder er een oplossing voor te vinden. Voor deze oplossing is net wat extra creativiteit nodig.

In feite zijn alle beroepen gebonden aan creativiteit, de een meer dan de ander, maar elk beroep kan een steuntje in de rug gebruiken wat betreft creativiteit of productiviteit. Bovendien verbetert microdoseren je stemming. Mede dankzij deze verbetering in stemming ervaart men de andere positieve effecten van microdosing.

Microdosing effecten

Microdosing kan een positieve invloed hebben op de ondersteuning van cognitieve prestaties. Microdosers geven aan dat ze psilocybine gebruiken ter ondersteuning van de productiviteit op het werk, stimulering van de creativiteit of voor hulp om makkelijker door het leven te kunnen gaan. Maar naast de positieve effecten ervaren sommigen ook wat nadelige effecten. Om jou een zo compleet mogelijk beeld te geven van microdosing belichten we beide perspectieven. Ondanks dat er nog niet heel veel research is gedaan naar microdosing zijn de resultaten van de huidige resultaten veelbelovend, ze moeten enkel op grotere schaal getest worden om een zo breed mogelijk beeld te kunnen geven over wat microdosing precies met ons kan doen.

Voordelen van microdosing

Verbeterde focus

Onder de voordelen van microdosing valt de ondersteuning van de focus. Uit de categorie focus kunnen de volgende factoren worden geschaald: concentratie, bewustzijn, verhoogde betrokkenheid en oplettendheid en mindfulness. Wanneer je meer focus hebt zullen de bovenstaande factoren als vanzelf ook beter worden. Zo zou bij een toename van focus je concentratie een stuk beter zijn waardoor je makkelijker kan werken en leren en/of sociaal beter uit de voeten komt doordat je beter naar mensen kunt luisteren en hierop kan anticiperen.

In een onderzoek van Harm Reduction Journal (HRJ) van 2019 zijn er 278 microdosers onderzocht waarbij tests zijn uitgevoerd en interviews zijn gehouden. Uit dit onderzoek blijkt dat 14,8% van de respondenten meer focus ervaarden ten opzichte van voordat ze begonnen aan microdosing. Enkelen geven aan dat ze door microdosing zich meer verbonden voelen met hun werk en andere mensen in gesprekken. Hiermee kunnen ze beter presteren en zijn ze ondertussen socialer naar de medemens waardoor er een betere band met collega’s, vrienden en familie kan ontstaan.

Uit een ander onderzoek van Plos One in 2019 is gebleken dat men op een dosing dag, ofwel de dag waarbij psychedelica wordt gemicrodosed, er een toename is van 12,9% in focus en gelijktijdig het productiviteitsniveau in vergelijking met het standaard niveau zonder dosering. Dit betekent dus dat je op een dag wel zo’n 12,9% meer voor elkaar kan krijgen! Hierbij bleek dat twee dagen na innemen van de microdosis mensen nog 6,5% productiever waren dan normaal.

Meer creativiteit

Creativiteit kan je zeer goed gebruiken wanneer je problemen op moet lossen waarbij nieuwe ideeën en inzichten nodig zijn. Dit kan met name van pas komen bij het werken aan projecten waar je maar niet op de juiste oplossing kan komen of bij het ontwikkelen van een innovatief idee bij het maken van je scriptie. Daarnaast kan het heel handig zijn bij het maken van kunst en muziek om zo onderscheidend en diepgaand werk te realiseren.

Niet alleen zou je meer creativiteit op zich krijgen van microdosing maar men kan ook andere voordelen ervaren waaronder veranderende perspectieven, divergent denken, openheid, nieuwsgierigheid en meta-creatieve-processen.

De studie van HRJ laat zien dat mensen bij microdosen ervaren dat ze meer creativiteit krijgen. Zo wordt er bij 12,9% van de respondenten meer creativiteit geconstateerd. Men ervaart dat ze opener staan voor andermans meningen en sneller tot oplossingen komen bij problemen. Hiermee wordt geïndiceerd dat microdosers creatiever zijn dan niet-microdosers en daarmee een voorsprong hebben opgebouwd.

De Plos One studie geeft aan dat microdosers op een dosing dag, de dag waarop een microdoses psychedelica in wordt genomen, creativiteit toeneemt met maar liefst 20% ten opzicht van het standaard niveau zonder het nemen van een microdose. Dit zijn veelbelovende resultaten voor mensen die creatiever willen zijn of willen worden. Voor de creativiteit geldt dat de dag en twee dagen na het innemen van een microdosis het niveau 3,3% hoger is dan het normale niveau. Zeer handig dus voor wanneer je dagelijks wel extra creativiteit kan gebruiken.

Betere stemming

Iedereen wil zichzelf lekker in zijn vel voelen, logisch natuurlijk. Desondanks zijn er in Nederland veel mensen die kampen met depressieve klachten van milde tot zware varianten. In een druk leven waar prestatiegericht gewerkt wordt komt er veel stress kijken. Daarnaast hebben social media ook niet altijd een positieve invloed op onze mentale gezondheid en daarmee ons welzijn. Microdosing kan je mogelijk ondersteunen bij het krijgen van een betere stemming waardoor je meer waarde uit je leven haalt. Elke dag opstaan met een lach is wat iedereen wel wil toch?

Onder stemming vallen vele verschillende factoren die belangrijk zijn om erbij te noemen: vermindering van depressieve symptomen, in contact zijn met emoties, optimisme, waardering van het leven in zijn algemeen, geluk, welzijn, kalmte en vrede, en tenslotte het hebben van spirituele en/of emotionele inzichten.

Wanneer iemand last heeft van een slechte stemming zal die persoon minder plezier halen uit dagelijkse activiteiten en overal negatief over nadenken. Dit zal er niet alleen voor zorgen dat je als individu ongelukkig bent, maar zal ook je naasten waaronder vrienden en familie ongelukkiger maken.

Een microdose kan mensen net een kleine boost geven waardoor men over het algemeen positiever tegen het leven aankijkt. Zo blijkt uit de studie van HRJ dat maar liefst 26,6% van de onderzochte microdosers een goede stemming (mood) ervaarden. Dit was dan ook meteen het meest voorkomende positieve effect dat mensen ervaarden bij microdosing. Zo gaf een respondent in het onderzoek van Plos One het volgende aan: “Ik had een zeer reflectieve dag. Ik voelde me gelukzalig verbonden met de natuur en kwam met optimistische ideeën voor de toekomst.” (Plus One, 2019)

Verder constateert K.P.C. Kuypers, hoofddocent Universitair hoofddocent Sectie Psychofarmacologie, Neuropsychologie & Psychofarmacologie, na het doen van onderzoek naar bestaande literatuur over microdosing, dat sommige microdosers microdosing gebruiken als zelfmedicatie: “In het algemeen laten deze studies zien dat microdosing als positief wordt ervaren en soms als zelfmedicatie voor psychiatrische stoornissen zoals depressie en ADHD gebruikt wordt.” (K.P.C. Kuypers, augustus 2020)

Verandering in gedrag en middelengebruik

Niet alleen geven microdosers aan dat ze een betere focus, stemming en creativiteit ervaren maar er vinden zich vaak ook veranderingen in gedrag en middelengebruik plaats. Zo is uit het onderzoek van HRJ (2019) gebleken dat er grote verbeteringen plaatsvonden in het tonen van goed gedrag, daarnaast gingen de microdosers minder verdovende middelen gebruiken.

Zo kwam er bij het rapporteren van de interviews, waarin open vragen zijn gesteld over deze twee onderwerpen de volgende verbeteringen naar voren op basis van gedrag:

 • 92,9% meldden een algemene dagelijkse verbeterde stemming
 • 59,2% had minder last van gevoelens van angst
 • 49,1% ging vaker mediteren, dit kan zorgen voor positieve bewustzijnstoestanden volgens Professor Emeritus (Barendregt, z.d.) van de Radboud Universiteit Nijmegen
 • 49,1% kwam vaker toe aan meer lichaamsbeweging
 • 28,8% slaapt meer en beter dan voorheen

Én zo kwam bij het onderzoek naar voren dat microdosers minder middelen gebruikten waaronder:

 • 44,2% gebruikten/namen minder vaak cafeïne
 • 42,3% gebruikte/dronk minder vaak alcohol
 • 30,3% minder gebruik gemaakt van cannabis
 • 21% minder tabak
 • 16,9% nam minder psychiatrisch voorgeschreven medicijnen die ze door het microdoseren niet meer nodig bleken te hebben
 • 16,1% nam minder vaak illegale middelen

Chemisch Neurowetenschapper van de University of California beweert uit onderzoek naar Chronische, intermitterende microdoses van het psychedelicum N,N-dimethyltryptamine (DMT) dat hij heeft gedaan met andere wetenschappers:

“Onze studie toont aan dat psychedelica gunstige gedragseffecten kunnen produceren zonder de perceptie drastisch te veranderen, wat een kritieke stap is in de richting van het produceren van levensvatbare medicijnen geïnspireerd op deze verbindingen.” (David E. Olson, 7 oktober 2019)

Hij geeft hiermee maar aan wat voor positieve effecten microdosing van psychedelica kan hebben op het gedrag van de mens en dat er veel meer potentie in zit voor het verbeteren van de huidige geneeskundige medicijnen.

Overige voordelen

Naast alle bovenstaand geraporteerde voordelen van microdosing zijn er nog een aantal meer voordelen te benoemen. Zo zijn in het rapport van (Plus One, 2019) de volgende overige voordelen benoemd:

 • Hulp bij krijgen van meer energie (10,5%)
 • Cognitieve voordelen (5,8%)
 • Sociale voordelen (7,6%)
 • Goede zelfeffectiviteit (11,3%), dit betekent dat de persoon vetrouwd in zijn eigen bekwaamheid waarmee hij of zij met succes invloed kan uitoefenen op zijn of haar omgeving waaronder het volbrengen van een taak of het oplossen van een probleem (Kodden, 27 maart 2020)

Nadelen van microdosing

Nadat alle mooie voordelen van microdosing zijn benoemd worden nu de nadelen van microdosing besproken die er zeker in bepaalde mate zijn. Men denkt omdat het over ‘micro’ doseren gaat dat de risico’s gelijktijdig ook zeer klein zijn. Hier mag echter niet zomaar van uit worden gegaan. Zoals eerder vermeld zijn er al een aantal studies naar microdosing gehouden en lopen er momenteel meer bij onder andere Maastricht University.

Totdat resultaten uit deze onderzoeken voortkomen moet er gekeken worden naar wat er nu aan kennis is opgedaan over hoge doseringen psychedelica, ofwel volledige trips, en wat er momenteel qua onderzoek is gedaan op basis van experimentele individuele meldingen van microdosers.

Zo is er door Engels psycholoog en schrijver James Fadiman onderzoek gerapporteerd van 1800 personen uit 59 landen over mensen die hun microdosing ervaringen hebben gedeeld (microdosing.nl, z.d.). Resultaten en ervaringen van deze microdosers worden omschreven in zijn boek Psychedelic Explorer’s Guide. Hierover meer onder het kopje bij informatie “boeken over psychedelica en microdosing”.  

Er lijkt volgens (microdosing.nl, z.d.), doordat de dosering zeer laag is, een klein gevaar voor zogeheten bad trips, psychoses of andere acute ervaringen. Deze kunnen wél optreden bij slechte omstandigheden in een volledige trip. De kans is aanwezig dat, ondanks dat deze zeer nihil en daarbij nog nooit gerapporteerd is, er een psychotische ervaring op kan treden bij microdosing.

Wederom zullen aan de hand van deze verschillende wetenschappelijke onderzoeken voorbeelden worden gegeven van nadelen/bijwerkingen die sommige microdosers wel degelijk ervaren.

Fysiologisch ongemak

Van alle nadelen komt dit nadeel het vaakst voor bij mensen die willen microdosen of die het al doen. Fysiologische klachten hebben zoals de naam als zegt te maken met klachten die fysiek op kunnen treden. Het gaat hier dus vooral om het lichamelijk ongemak die sommigen kunnen ervaren bij microdosing.

Zo geeft (Plus One, 2019) aan dat ondanks dat psychedelica veilig zijn er wel mensen zijn waarbij perceptuele verstoringen kunnen ontstaan. (HRJ, 2019) geeft aan dat 18% (108,5) van de meldingen in een onderzoek te maken hadden met fysiologisch ongemak. Er waren verschillende verschijnselen waaronder slapeloosheid, maag- en darmklachten, migraine en/of hoofdpijn, verstoorde zintuigen op visueel gebied en een verminder eetlust. Zo zijn mensen met een gevoelige maag sneller geneigd om braaksymptomen te ervaren.

Sommige mensen hebben volgens (Microdosing.nl, z.d.) nog wel eens van vermoeidheid na microdosing. Sommige mensen zien dit als een nadeel en sommigen nemen het dan juist in vóór het slapen gaan. Dit bevestigt (HRJ, 2019) ook waarbij 7,2% van de meldingen last hadden van wat minder energie na het microdosen.

Negatieve emoties

Zo blijkt uit onderzoek van (Plus One, 2019) dat sommige mensen verontrustende ervaringen hebben meegemaakt bij het gebruik van psychedelica. Zo hebben individuen wel een last van persoonlijkheidsveranderingen waaronder een lichte toename in Neuroticisme, dit wijst erop dat microdosers hierbij soms meer last krijgen van negatieve emoties die op komen treden.

Zo geeft een geïnterviewde uit het onderzoek aan:

“Op een microdosis voel ik me soms raar of vreemd voor mezelf en anderen. En een ander negatief punt is dat alle emoties versterkt worden. Dus als ik me down of niet geliefd voel, maakt de microdosis het nog moeilijker (Plus One, 2019).”

Daarnaast zijn er 6,9% meldingen geweest van een verminderde stemming in het onderzoek van (HRJ, 2019). Dit wijst erop dat sommige microdosers in plaats van een betere stemming krijgen deze minder goed kan worden. Er kan hierbij een kleine toename optreden van onder andere droefheid, ontevredenheid, over emotionaliteit, stemmingswisselingen en een ongewoon gevoel. Bij dit onderzoek was er bij 6,7% van de meldingen ook nog sprake van een kleine toename in angstgevoelens. Echter zijn bovengenoemde factoren wel heel erg afhankelijk van de persoon, indien een persoon sneller last heeft van stemmingswisselingen zal hij of zij ook sneller prikkelbaar zijn voor deze negatief opkomende emoties. Dit geldt dus ook voor emotioneel instabiele mensen die aan microdosing beginnen.

(Microdosing.nl, z.d.) geeft aan dat sommige mensen ook last kunnen hebben van opkomende angstgevoelens. Daarbij zijn er ook mensen die last hebben van paranoia verschijnselen en argwaan tijdens microdosing. Ook hier geldt weer dat het vooral gaat om mensen die al van zichzelf zeer angstig zijn en mensen die al vaker last hebben gehad van paranoïde gedachten. Daarom raden wij microdosing af voor mensen die gevoelig zijn voor angstgevoelens en/of paranoia.

Kijk op onze “geschiktheid” pagina om te kijken of jij geschikt ben voor microdosing vóórdat je aan microdosing gaat beginnen. Microdosing kan heel leuk zijn als je er verantwoord mee om gaat en als het jou als persoon schikt. Enjoy your adventure!

Psilocybine

Psilocybine, is een natuurlijk voorkomende psychoactieve stof die kan worden gevonden in een aantal soorten paddenstoelen en truffels. Naast psilocybine bevatten deze paddenstoelen en truffels ook psilocine, welke sterk lijkt op psilocybine. Het verschil tussen psilocybine en psilocine is dat psilocine onderdeel is van de werkzame stof psilocybine. Psilocybine is echter niet psychoactief, wat betekend dat het niet zorgt voor effecten die je ervaart, het is daarentegen wel stabiel. Psilocine daarentegen is wel psychoactief maar niet stabiel. Door psilocybine te consumeren, wordt alle psilocybine die het product bevat omgezet naar psilocine door het lichaam. Echter wanneer er vaak gesproken wordt over de werkzame stof in deze specifieke soorten paddenstoelen en truffels wordt er vaak enkel verwezen naar psilocybine.

In het menselijk lichaam wordt psilocybine opgenomen middels het gebruik van enzymen in het slijmvlies van mond en maag. Uiteindelijk wordt deze stof in je lichaam weer omgezet in psilocine. Deze zogenoemde psilocine lijkt enorm veel op een lichaamseigen stof genaamd serotonine. De neurotransmitter, ofwel een overdrachtsstof van communicatie in het brein, staat ook wel bekend als 5HT2A-receptor. De moleculaire structuren van psilocybine, psilocine en serotonine lijken dan ook veel op elkaar, zoals te zien is in onderstaande afbeelding.

Paddenstoelen en truffels zijn organische organismen waar geen synthetische of kunstmatige stoffen in zijn verwerkt. De mate van concentratie van psilocybine in truffels en paddenstoelen is daarom afhankelijk van een aantal verschillende factoren waaronder de groei- en droogomstandigheden en de grootte. Om deze reden kan de hoeveelheid werkzame stof per truffel of paddenstoel verschillen.

Schadelijkheid van psilocybine

Psilocybine wordt in Nederland nog steeds door veel mensen gezien als ‘drugs’ en het wordt vaak vergeleken met andere psychoactieve stoffen of verdovende middelen. In 2008 heeft het RIVM onderzoek gedaan naar verschillende soorten ‘drugs’ en deze vergeleken met elkaar. Uit dat rapport blijkt dat psilocybine het laagste scoort op schade die het toe brengt aan een individu of aan de bevolking (maatschappelijke schade). In vergelijking, alcohol scoort ruim vijf keer hoger op de toxiciteit (schadelijkheid) van de drug die het toebrengt aan een individu en scoort bijna acht keer hoger op de schade die het toebrengt aan de totale bevolking (maatschappij). Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het gebruik van psilocybine niet tot verslavend gedrag leidt. Er treden geen onttrekkingsverschijnselen op en men is niet fysiek of psychisch afhankelijk van de stof na gebruik.

Schadelijkheid alternatieve medicatie

Kijkend naar hetzelfde onderzoek is te zien dat bijvoorbeeld de stof Methylfenidaat (Ritalin) (wat voor wordt geschreven als behandeling voor mensen met narcolepsie of kinderen met ADHD) meer schade richt aan de gebruiker en dat het hoger scoort op verslaving. Ritalin is alleen op doktersrecept verkrijgbaar, het staat namelijk op lijst 1 van de opiumwet in Nederland. Maar voor de behandeling van onder andere narcolepsie en ADHD is het geschikt en verkrijgbaar.

Echter is Ritalin ook steeds populairder bij studenten, ze gebruiken het om beter te kunnen concentreren en hun studieprestaties te verhogen. De bijwerkingen van Ritalin, wanneer het niet medisch wordt gebruikt, zijn onder andere een verminderde eetlust, problemen met slapen, hoofdpijn, maagklachten, misselijkheid en kan zelfs leiden tot psychische klachten. Deze bijwerkingen treden vaak op wanneer het middel is uitgewerkt.

Naast het feit dat het innemen van Ritalin voor mensen die deze niet op doktersrecept verkrijgen illegaal is, worden mensen ook niet goed ingelicht over de dosering, de bijwerkingen en het gebruik hiervan. Dit kan leiden tot hoge doseringen, waarbij mensen last kunnen krijgen van een verhoogde hartslag, een verhoogde lichaamstemperatuur, verwijde pupillen, zweten of een verhoogde bloeddruk. Verder kan het niet juist gebruiken van deze stof ervoor zorgen dat mensen afhankelijk worden van het product en dus de kans op verslaving hoger is.  Het innemen van Methylfenidaat zonder doktersrecept is dus niet zonder risico’s.

Legaliteit van psilocybine truffels

Psilocybine en psilocine staan als verboden stoffen vermeld op lijst 1 van het Psychotrope Stoffen Verdrag van de VN. Dit betekent dat de landen die bij het verdrag zijn aangesloten, waaronder Nederland, verplicht zijn deze stoffen strafbaar te stellen. Deze stoffen mogen niet vrij worden verhandeld, behalve onder specifieke condities, bijvoorbeeld voor wetenschappelijke of medische toepassingen.

Dit verdrag is echter niet van toepassing op levende organismen die deze stoffen van nature bevatten. Wanneer deze organismen zouden worden verboden zou er regulering plaats moeten vinden op deze organismen wat mogelijk zou resulteren in het uitroeien van deze natuurproducten. Deze natuurlijke psychoactieve middelen mochten voorheen worden verkocht mits deze niet bewerkt waren in welke vorm dan ook. In 2008 kwam hier een einde aan toen de Nederlandse overheid psychoactieve paddenstoelen op lijst 2 van de Opiumwet plaatste. Dit verbod is tot de dag van vandaag nog steeds geldig. 

Dit verbod geldt echter niet voor de (verse) truffel (sclerotia) welke onderdeel uitmaakt van de schimmel. Deze truffels vallen niet onder de verboden substanties die in 2008 zijn opgelegd, waardoor deze truffels geheel legaal zijn in Nederland. Deze psilocybine bevattende truffels mogen in Nederland dus worden verkocht als verse truffels. Ook op deze regeling geldt dat deze truffels welke psilocybine en psilocine bevatten niet mogen worden bewerkt. 

In Nederland zijn deze psilocybine truffels legaal, dat wil niet zeggen dat ze over de hele wereld legaal zijn. Zo heeft ieder land verschillende wetten omtrent deze stof. Kijk dus altijd of psilocybine legaal is in het land waar jij woont of verblijft.

Serotonine

De omgezette stof psilocybine naar psilocine lijkt enorm veel op een lichaamseigen stof genaamd serotonine. De neurotransmitter, ofwel een overdrachtsstof van communicatie in het brein, staat ook wel bekend onder de naam 5HT2A-receptor.

Wat doet Serotonine precies?

Serotonine is zoals gezegd een neurotransmitter in onze hersenen dat een stimulerende werking heeft. Het valt onder tryptamine die onder andere invloed heeft op onze stemminggeheugenzelfvertrouwenslaap en emoties. De stof houdt zich daarbij bezig met het humeur, de perceptie van de werkelijkheid en sociaal gedrag. De stof wordt door wetenschappers ook wel gezien als het ‘gelukshormoon’.

Er kan gesteld worden dat te weinig maar ook te veel serotonine niet goed is voor het lichaam. Het is dus belangrijk om een goed balans te hebben en te houden, anders kunnen er een aantal narigheden ontstaan. Echter blijkt dat er voornamelijk klachten optreden bij een tekort aan serotonine.

Een aantal veelvoorkomende symptomen/klachten bij een tekort aan serotonine:

 • Geen plezier meer hebben in de dingen die je doet
 • Ervaren van gevoelens van depressie die variëren van milde tot zware klachten
 • Ongelukkig, gefrustreerd of ontevreden voelen
 • Moeite hebben met concentreren/focussen
 • Een laag zelfbeeld hebben met weinig zelfvertrouwen
 • In een sociaal isolement terecht komen, afgezonderd van vrienden en familie
 • Moeite met in slaap vallen en/of in slaap te blijven

Voorkomende klachten bij een te hoog niveau van serotonine:

 • Verhoogde hartslag
 • Slapeloosheid
 • Desoriëntatie
 • Hoofdpijn

De oorzaken van deze tekorten zijn vaak door langdurige blootstelling aan stress, een slecht dieet, bepaalde medicatie zoals de veelgebruikte antidepressiva en cafeïne, verslaving een te veel gebruik van alcohol en nicotine en een disbalans in hormonen in het algemeen.

Het is daarom van belang dat er ten allen tijden een balans is van serotonine in ons complexe brein. Om dit balans te creëren raden wij dus aan om onze richtlijnen te volgen die te vinden zijn op de pagina “protocollen”. Naast dat microdosing positieve effecten kan hebben op ons humeur, leervermogen en sociaal gedrag is het ook belangrijk om andere aspecten in het leven op orde te hebben. Daarom raden wij aan om naast verantwoord te microdosen ook een goed gebalanceerd dieet te volgen, voldoende te bewegen en proberen stress te verlagen middels meditatie. Wanneer al deze aspecten goed worden gerealiseerd en in balans zijn heb je een gezond balans gevonden met een in evenwicht gebracht serotonine receptor!

MicrodosingXP

Bij MN Microdosing werken we met MicrodosingXP psilocybine truffels. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en zijn ideaal voor microdosing, voornamelijk vanwege de constante concentratie psilocybine. Truffels groeien onder de grond en worden “sclerotia” genoemd. De truffels die wij verkopen zijn volledig Nederlands geteeld en vers in vacuüm verpakt voor de beste kwaliteit. Truffels zijn 100% natuurlijk en biologisch, wat betekent dat er geen synthetische toevoegingen worden gebruikt.

Bij MN Microdosing streven we naar truffels van de hoogste kwaliteit om een solide microdosingservaring te garanderen. De XP, in MicrodosingXP, staat voor ‘extra potentieel’, dit is afgeleid van de hoge kwaliteit. Gemak, betrouwbaarheid en toegankelijkheid zijn de belangrijkste kenmerken van het merk. Inmiddels is het merk marktleider op het gebied van microdoseren van magic truffels binnen Nederland. Hiernaast is er belangstelling voor dit specifieke product gekweekt over de hele wereld. 

Onze truffels voor microdosing zijn afkomstig van Fresh Mushrooms. Dit bedrijf deelt al decennia lang haar passie en liefde voor psychedelica in de vorm van 100% natuurlijke psilocybine truffels. Klik op onderstaande foto voor meer informatie.

Bronnen

https://microdosingxp.com/
 
https://timemanagement.nl/serotonine-tekort/
 
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/serotonin-syndrome/diagnosis-treatment/drc-20354764
 
https://www.verywellmind.com/serotonin-syndrome-p2 2584316
 
https://www.medicalnewstoday.com/articles/308850#effects
 
https://www.verywellmind.com/what-are-magic-mushrooms-22085
 
https://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/hallucinogenic-mushrooms_en
 
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/148441-te-veel-serotonine-symptomen-en-behandeling.html
 
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acschemneuro.8b00692
 
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190304100015.htm
 
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/62-2020-8-artikel-kuypers.pdf
 
https://ftp.science.ru.nl/CSI/CompMath.Found/AmboHB.pdf
 
https://www.managementimpact.nl/artikel/zelfeffectiviteit-wat-is-het/
 
https://theconversation.com/microdosers-of-psychedelics-report-improved-mood-focus-and-creativity-120279
 
https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-019-0308-4#ref-CR42
 
https://www.maastrichtuniversity.nl/news/more-research-needed-effects-microdosing-lsd
 

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/62-2020-8-artikel-kuypers.pdf

 
https://microdosing.nl/bijwerkingen-risicos/
 
https://www.beckleyfoundation.org/science/collaborations/maastricht-university-netherlands/
 
https://www.psychedelicexplorersguide.com/
 
https://observatory.synthesisretreat.com/neurogenesis-can-psilocybin-help-grow-your-brain-cells
 
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/psilocin
 
https://psychedelicreview.com/psilocin-active-component-magic-mushrooms/
 
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340001001.pdf
 
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/m/methylfenidaathttps://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h03957.pdf