Juridische Kennisgeving

Door de website ‘www.mn-microdosing.nl’ te openen, te gebruiken of te proberen te gebruiken, in welke hoedanigheid dan ook, erkent u dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan onze juridische disclaimer, algemene voorwaarden en privacy- en cookiebeleid. Als u niet akkoord gaat, bezoek of gebruik de diensten op ‘www.mn-microdosing.nl’ dan niet.

www.mn-microdosing.nl behoudt zich het recht voor om civiel- of strafrechtelijke stappen te ondernemen tegen ongepast gedrag.

JURIDISCHE DISCLAIMER

Door de website ‘www.mn-microdosing.nl’ te openen, te gebruiken of te proberen te gebruiken, in welke hoedanigheid dan ook, erkent u dat u onze Legal Disclaimer, Algemene Voorwaarden en Privacy- en Cookiebeleid aanvaardt en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat, bezoek of gebruik de diensten op ‘www.mn-microdosing.nl’ dan niet.

www.mn-microdosing.nl behoudt zich het recht voor om civiel- of strafrechtelijke stappen te ondernemen tegen oneigenlijk gebruik van haar website of diensten. Dit omvat gebruik dat het gevolg is van een schending van een van de voorwaarden die hieronder worden beschreven.

U en www.mn-microdosing.nl komen overeen om eventuele claims met betrekking tot deze overeenkomst, (inclusief vragen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de beëindiging, of enige geleverde diensten of producten en enige door ons gedane toezeggingen), op te lossen via definitieve en bindende arbitrage onder Nederlands recht.

Bedrijfsadres:

Prins Willem-Alexanderstraat 52
5321SC Hedel
Nederland

E-mailadres: info@mnmicrodosing.com

KvK: 77907973
BTW: NL861193428B01

(*)Op dit adres is ons hoofdkantoor gevestigd. Aankopen, bezoeken of transacties zijn op deze locatie niet mogelijk.

www.mn-microdosing.nl behoudt zich het recht voor om een transactie te weigeren die illegaal is of die de goodwill van kredietkaartmerken of de wervende bank kan schaden. De verkoop van een product of dienst dat niet volledig in overeenstemming is met de wetten die van toepassing zijn op de koper, de uitgevende bank, de handelaar, de kaarthouder of de kaarten, is verboden.

DISCLAIMER VERKOOP

www.mn-microdosing.nl biedt sclerotia en verwante producten aan als verzamelobjecten of generieke souvenirs. Helaas is het ontkiemen van sclerotia in de meeste landen illegaal.

Indien wij reden hebben om aan te nemen dat sclerotia of aanverwante producten zullen worden gebruikt in een land waar zij illegaal zijn, behouden wij ons het recht voor om de verkoop te weigeren. Wij raden u aan uw lokale wetten en wetgeving te controleren alvorens een bestelling te plaatsen op de MN Microdosing website.

NATIONALE EN INTERNATIONALE REGELGEVING

Alle sclerotia en gerelateerde producten worden verkocht en verzonden op basis van de voorwaarde dat het gebruik ervan niet in strijd is met enige (toepasselijke) lokale wet- of regelgeving. Dit omvat het verbod voor klanten om sclerotia verkocht door www.mn-microdosing.nl te distribueren naar landen waar bezit van en/of handel in sclerotia illegaal is.

www.mn-microdosing.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor sclerotia of gerelateerde producten die tijdens het transport verloren gaan, of na verzending van een bestelling door de politie worden vastgehouden.

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper om de lokale regelgeving met betrekking tot sclerotia en andere gerelateerde producten te controleren.

KIEMKRACHT AANSPRAKELIJKHEID

Alle informatie die toegankelijk is via www.mn-microdosing.nl en diensten, of binnen een van de sociale media pagina’s of kanalen van MN Microdosing is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden; het is niet bedoeld om het gebruik of de teelt van illegale en/of gereguleerde stoffen te promoten of aan te moedigen.

gebruik van haar website of diensten. Dit omvat het gebruik als gevolg van een inbreuk op een van de onderstaande voorwaarden.

U en www.mn-microdosing.nl komen overeen om eventuele claims met betrekking tot deze overeenkomst, (met inbegrip van elke vraag betreffende het bestaan, de geldigheid, de beëindiging, of enige diensten of producten die worden geleverd en alle verklaringen die door ons zijn gedaan), op te lossen door middel van definitieve en bindende arbitrage onder Nederlands recht.