Privacybeleid

Om een veilige online omgeving te garanderen en gegevensbescherming te waarborgen, houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. In deze privacyverklaring geven wij inzicht in de wijze en het doel van gegevensverzameling, beveiligingsmaatregelen, bewaartermijnen en contactgegevens.

DEEL 1 – PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

1.1 Account
Wanneer u een account aanmaakt of iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens die u ons verstrekt:

– Achternaam
– Thuis- en factuuradres
– Telefoon
– IP-adres
– E-mail adres
– Geboortedatum

Deze gegevens zijn nodig om de levering te kunnen uitvoeren. Wanneer u in onze winkel surft, ontvangen wij bovendien automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer. Op basis van deze informatie kunnen wij uw online-ervaring optimaliseren en tegelijkertijd onze online-omgeving beschermen.

Doel van de gegevensverzameling
Wij verzamelen en bewaren accountgerelateerde gegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit eventuele contracten tussen u en ons, en om u te voorzien van de informatie, producten en diensten die u bij ons aanvraagt;
b. Opzetten, beheren en contact met u opnemen over uw account en bestellingen;
c. Marktonderzoek en analyses uit te voeren;
d. Uw leeftijd en identiteit te bevestigen, en om fraude te identificeren en te voorkomen.

1.3 Klantenservice
Om passende ondersteuning te kunnen bieden, hebben onze medewerkers van de klantenservice toegang tot accountgerelateerde informatie. Hun ondersteuning zal dan ook zeer doeltreffend en aangenaam zijn.

 DEEL 2 – TOESTEMMING

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, impliceren wij dat u ermee instemt dat wij deze informatie verzamelen om deze uitsluitend voor die specifieke reden te gebruiken.

Als wij om uw persoonlijke gegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen wij u ofwel rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, ofwel u de gelegenheid bieden om nee te zeggen.

2.1 Hoe kunt u uw toestemming intrekken?
Als u van gedachten verandert nadat u uw toestemming hebt gegeven, kunt u uw toestemming aan ons om contact met u op te nemen voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie, op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via: info@mnmicrodosing.com

SECTIE 3 – OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien u onze Servicevoorwaarden schendt.

SECTIE 4 – HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Bij Mycelium Neurogenesis V.O.F. is dataminimalisme van groot belang. Daarom zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit Beleid worden uiteengezet. Voor verschillende soorten gegevens gelden verschillende bewaartermijnen, maar het langste dat wij persoonsgegevens normaliter zullen bewaren is 10 jaar.

4.1 Accountgegevens
Rekeninggerelateerde gegevens blijven relevant zolang de consument in het bezit is van een rekening. De gegevens blijven dus gedocumenteerd zolang de rekening bestaat.

Wanneer onze klanten een account verwijderen, worden de betreffende gegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. Verzoeken tot inzage of correctie van opgeslagen persoonsgegevens of tot verwijdering van een account kunnen worden gericht aan: info@mnmicrodosing.com

DEEL 5 – COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw computer vertellen over eerdere interacties met onze website. Deze cookies worden opgeslagen op uw harde schijf, niet op onze website. In principe, wanneer u onze website gebruikt, zal uw computer ons zijn cookies tonen, waardoor onze site weet of u hem eerder hebt gebruikt. Dit laat onze site toe om sneller te werken, alsook om dingen te onthouden met betrekking tot uw vorige bezoeken (bv. gebruikersnaam), om het u gemakkelijker te maken. Bij Mycelium Neurogenesis V.O.F. gebruiken we twee soorten cookies: functionele en analytische cookies.

5.1 Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om uw online ervaring te verbeteren. Deze cookies houden onder andere bij wat er in het winkelwagentje wordt geplaatst. Voor het gebruik van deze cookies is geen voorafgaande toestemming nodig.

5.2 Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt voor het uitvoeren van marktonderzoek en analyses. Gegevens die met deze analytische cookies worden verzameld, worden geanonimiseerd en worden daarmee onbruikbaar voor anderen. Voor het gebruik van deze cookies is geen voorafgaande toestemming nodig.

ARTIKEL 6 – DIENSTEN VAN DERDEN

Diensten van derden zijn nodig om transacties uit te voeren en onze diensten te verlenen. In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe dienstverleners uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen de diensten die zij aan ons verlenen uit te voeren.

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties.

Voor deze providers raden wij u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u kunt begrijpen op welke manier uw persoonlijke informatie door deze providers zal worden behandeld.

In het bijzonder kunnen bepaalde leveranciers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of wij. Dus, als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een derde partij betrokken zijn, kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van het rechtsgebied (de rechtsgebieden) waarin
waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

Webanalysedienst (geanonimiseerde gegevens)

Op deze website hebben wij een component van een webanalysedienst (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Webanalyse kan worden gedefinieerd als het verzamelen, inwinnen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar iemand vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyses worden vooral gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame te maken.

Koeriersdienst
Voor de afhandeling van leveringen maken wij gebruik van een koeriersdienst. Deze koeriersdienst verzorgt de verzending tussen ons bedrijf en het adres van de consument. Om deze logistiek te kunnen afwikkelen, heeft het bedrijf toegang nodig tot informatie over de naam en het adres van de consument.

Marketing service
Mycelium Neurogenesis V.O.F. wordt ondersteund door een bedrijf dat gespecialiseerd is in marketing- en communicatieactiviteiten. Hun toegang tot persoonlijke informatie is zeer beperkt, en meestal geanonimiseerd.

Betalingsdiensten
Bij Mycelium Neurogenesis V.O.F. maken we gebruik van externe betaaldiensten om transacties uit te voeren (bijv. betalingen met kredietkaarten).

ARTIKEL 7 – BEVEILIGING

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat de informatie niet ongepast verloren gaat, misbruikt, geopend, onthuld, gewijzigd of vernietigd wordt.

Als u ons uw creditcardinformatie verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van secure socket layer-technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle PCI-DSS-vereisten en implementeren wij aanvullende, algemeen aanvaarde industrienormen. Accountgerelateerde informatie wordt afgeschermd met een hashingmethode. Deze methode zet informatie om in een gegenereerde hash. Hierdoor is gevoelige informatie beveiligd en zelfs onzichtbaar voor ons. Bovendien zijn onze databases uitzonderlijk beschermd tegen onbevoegden. Zo is toegang tot de database enkel mogelijk en toegestaan via goedgekeurde IP-adressen (bv. op het hoofdkantoor van Mycelium Neurogenesis V.O.F.). Andere pogingen en adressen worden te allen tijde geweigerd.

Bovendien zijn de gegevens zo veel mogelijk geanonimiseerd. De gegevens zijn dus niet direct te koppelen aan een specifieke consument. Met deze gegevens zouden wij echter marktonderzoek en -analyses kunnen uitvoeren. Verder zijn derde partijen (bijv. mailing service) voorafgaand aan onze samenwerking gescreend, GDPR compliant, en voorzien van een verwerkersovereenkomst. Binnen Mycelium Neurogenesis V.O.F. krijgen medewerkers verschillende toegangspermissies toegewezen. De specifieke toestemming geeft alleen toegang tot de strikt noodzakelijke informatie die nodig is om een taak uit te voeren.

SECTIE 8 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus gelieve het regelmatig te herzien. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we die gebruiken, en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we die gebruiken en/of bekendmaken.

SECTIE 9 – CONTACTGEGEVENS

U kunt contact met ons opnemen:

Elektronisch door een e-mail te sturen naar: info@mnmicrodosing.com