Wat Is Microdosing?

Alles wat je moet weten over microdosing staat in deze blog. Wat is het, hoe werkt het en waarom het ook voor jou geschikt is! Lees verder...

‘Microdoseren? Wat is dat dan? Wat heb je eraan? Is het niet gevaarlijk en raak je er niet verslaafd aan?’ De reacties die velen geven wanneer het onderwerp ter sprake komt. In deze blog leggen we uit wat het is, hoe het werkt en waarom het ook voor jou geschikt is!

Microdosing in het kort

Microdoseren is het innemen van kleine hoeveelheden psychoactieve stoffen ter ondersteuning van het concentratievermogen, stimulering van creativiteit en een verbeterde gemoedstoestand. Hierbij is het de bedoeling dat je deze stoffen in een dusdanig kleine hoeveelheid inneemt, waardoor de effecten op sub-perceptueel niveau worden ervaren. Dit betekent dat het niet altijd direct wordt ervaren, maar dat men pas achteraf bewust wordt van de effecten. Het is dus niet de bedoeling dat je er ‘high’ van wordt of dat je ervan gaat ‘trippen’ zoals veel mensen denken. De dosering van een microdoses ligt meestal rond de 1/10 en 1/15 van een volledige dosering/trip (met psychedelica), vandaar dat de effecten niet altijd direct waarneembaar zijn.

Microdoseren kan zoals eerder gezegd, met verschillende soorten psychoactieve stoffen. Psychoactieve stoffen zijn stoffen die invloed hebben op de psyche van de mens, een aantal voorbeelden zijn; psilocybine (welke te vinden is in een aantal soorten truffels en paddenstoelen), LSD, mescaline en DMT.

Door het dagelijks innemen van bijvoorbeeld de stof psilocybine in truffels – in dusdanig kleine hoeveelheden – zorg je ervoor dat deze stof in lage frequentie in het lichaam blijft. De stof psilocybine zorgt ervoor dat bepaalde receptoren in de hersenen aanslaan en ‘getriggerd’ worden. Deze stof psilocybine lijkt erg veel op onze lichaamseigen stof serotonine. Serotonine is een neurotransmitter ofwel een overdrachtsstof van communicatie in het brein, het staat ook wel bekend onder de naam 5HT2A-receptor. Serotonine heeft onder andere invloed heeft op; stemming, geheugen, zelfvertrouwen, slaap en emoties.

Voordelen

Er zijn verschillende voordelen die je kan ervaren bij het microdosen. Zo kan microdosing bijdragen aan het verkrijgen van een betere concentratie waardoor je makkelijker in de flow terecht kan komen. Hierdoor wordt studeren en werken makkelijker gemaakt waardoor je productiever door je dagen heen kan gaan. Het continue malen in je hoofd kan er namelijk voor zorgen dat je contraproductief te werk gaat. Microdosing kan er net voor zorgen dat het de ruis in je hoofd wegneemt waardoor je de volle focus op je werk kan leggen.

Daarnaast stimuleert microdosen je creativiteit waardoor je probleemoplossingsvermogen kan verbeteren. Neem bijvoorbeeld een situatie waarin je met zijn allen tegen een probleem aanloopt waar je maar geen vat op krijgt. Microdosing kan ervoor zorgen dat je net een kleine stimulans van je creativiteit ervaart waardoor jij op dat juiste idee komt om het probleem op te lossen. Deze creativiteit ervaar je doordat microdosing kan bijdragen aan het creeëren van vrijere communicatiepaden in het brein. Hierdoor wordt het makkelijker voor je brein om met verschillende hersendelen te communiceren.

Tenslotte kan microdosing een positief stimulerend effect hebben op je stemming. Zoals eerder vermeld neemt het een klein stukje ruis in je hoofd weg. Wanneer je continue in piekergedachten zit kan je niet optimaal genieten van je omgeving en de dingen die je op het moment aan het doen bent. Doordat er meer rust ontstaat in je hoofd kan je minder overmatig zelfkritiek ervaren waardoor je je niet voortdurend laat leiden door je ego. Natuurlijk is kritisch zijn naar jezelf goed om je door te blijven ontwikkelen, maar het moet niet onrealistisch en destructief worden. Microdosing kan net een klein beetje hulp bieden om jouw stemming te verbeteren.

Protocollen

Het hanteren van een juist protocol kan ervoor zorgen dat je positieve effecten ervaart en negatieve effecten reduceert. Daarnaast zorgt een goed protocol voor houvast en voorkom je het opbouwen van tolerantie. Er valt onderscheidt te maken in vier protocollen.

1. Het Fadiman protocol, hierbij neemt men iedere drie dagen een dosering. Dit protocol wordt één of twee maanden herhaalt waarna er een periode van non-consumptie is van twee tot vier weken om tolerantie te voorkomen.

2. Het Stamets protocol, hierbij neemt men iedere doordeweekse dag een dosering, gevolgd door twee dagen van non-consumptie. Het is gebruikelijk om dit protocol ongeveer één maand aan te houden gevolgd door twee tot vier weken van non-consumptie. Dit protocol is geschikt voor mensen die doordeweeks – tijdens werk – meer ondersteuning kunnen gebruiken.

3. Het MN Microdosing protocol, hierbij neemt men twee dagen achter elkaar een dosering, waarop twee dagen van non-consumptie volgen. Ook hierbij is het raadzaam om na één á twee maanden een periode van non-consumptie in te schakelen.

4. Intuïtief protocol. Uit onderzoek van Plos One (2019) blijkt dat iedere persoon anders reageert op microdoseren. Om deze reden is microdoseren het meest effectief wanneer deze intuïtief wordt gevolgd. Dit betekent dat men zelf experimenteert om te kijken wat het best bij hem of haar past. De meest effectieve manier is om te kijken naar je eigen behoeften en je ‘eigen’ cyclus of protocol daarop af te stemmen. De beste manier om dit te doen is te beginnen met het Fadiman protocol. Bepaal vanaf dit punt om het Fadiman protocol aan te passen naar een protocol dat jij als prettig ervaart. Wel wordt er aangeraden om minimaal twee dagen van non-consumptie toe te voegen aan je intuïtieve protocol.

Schadelijkheid

‘Maar truffels zijn toch gewoon drugs? Is dat dan niet gewoon verslavend en schadelijk voor je gezondheid?’

Tot nu toe hebben vele onderzoeken aangetoond dat psilocybine truffels niet tot nauwelijks schade toebrengen aan de gezondheid en dat men er niet geestelijk of fysiek verslaafd aan kan raken. Dit blijkt onder andere uit een studie van het RIVM uit 2009, waarbij er classificaties en risicoinschattingen zijn gemaakt van verschillende soorten verdovende middelen. Hierbij werd duidelijk dat psilocybine het laagste scoort op ‘verslavend’ en ‘toxiciteit’ in vergelijking met andere verdovende middelen. Om een vergelijking te maken met methylfenidaat (Ritalin) welke ook werd onderzocht in hetzelfde onderzoek, is te zien dat methylfenidaat op bijna alle fronten hoger scoort dan psilocybine. De vergelijking mag dan ook niet gedaan worden met andere verdovende middelen zoals alcohol en tabak, welke beide sterk uitschieten in dit onderzoek.

In de jaren ’60 en ’70 groeide de belangstelling voor psychedelica enorm, veel onderzoekers waren ervan overtuigd dat veel mensen baat zouden hebben bij deze nieuw ontdekte stoffen. Echter, toen verschillende psychedelica in de daaropvolgende jaren werden verboden omdat het recreatieve gebruik ervan toenam, besloten veel overheden om wetenschappelijke studies stop te zetten. Sindsdien zijn deze psychoactieve stoffen geclassificeerd als giftig en schadelijk voor de samenleving. Nu, jaren later, wordt er geleidelijk aan steeds meer onderzoek toegestaan op dit gebied. Hierdoor wordt er ingezien dat deze stoffen daadwerkelijk mensen kunnen helpen of ondersteunen in plaats van schade toe brengen.

Conclusie

Er is nog niet heel veel onderzoek gedaan naar microdoseren, maar de resultaten die nu staan zijn veelbelovend. Microdoseren kan een handig hulpmiddel zijn om dagelijks productief en creatief werk te leveren. Echter is microdoseren geen wondermiddel dat al je problemen op zal gaan lossen. Om definitief te kunnen bepalen of microdosing meer voordelen heeft dan nadelen is meer onderzoek nodig. 

Standaard afbeelding
Teun Meijer
Mijn passie is Neuropsychologie waarbij de hersenen in relatie tot gedrag worden bestudeerd. Daarnaast heb ik grote passie voor psychedelica. De gecombineerde kennis van beide vakgebieden deel ik graag met anderen om mensen te informeren met als doel het stigma rondom psychedelica te doorbreken.
Artikelen: 3

Geef een reactie